Strona g堯wna O szkole Historia szko造 Izba Pami璚i Galeria zdj耩 Ksi璕a Go軼i Kontakt | |  
Nawigacja
SZKOx
  Koncepcja pracy szko造
  Z 篡cia szko造
  Kalendarz
  Konkursy
  安ietlica
  Biblioteka
  Wewnatrzszkole ocenianie i promowanie
  Zarzadzenia Dyrektora szko造
  Statut szkoly
  Dni wolne
  Program profilaktyczno - wychowawczy
  SPRAWOZDANIA

PRZEDSZKOLE
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  Podr璚zniki
  Statut przedszkola

SPORT
  Sport w naszej szkole
  Konkurs na sportowca szko造
  Zawody 2012/2013
  WF z Klas

PEDAGOG
  Pedagog
  Biofeedback
  Porady dla rodzic闚

NAUCZYCIELE
  Dyrektor
  Grono Pedagogiczne
  Podr璚zniki
  Dy簑ry nauczycieli

UCZNIOWIE
  Plan lekcji
  Ma造 Samorz康 Szkolny
  Samorz康 uczniowski
  Prace uczni闚
  Zaj璚ia pozalekcyjne
  Konkurs na naj豉dniejszy zeszyt - regulamin

RODZICE
  Rada Rodzic闚
  Og這szenia
  Polisa i likwidacja szk鏚
  Harmonogram spotka z rodzicami
  Program dokumenty

Kryteria ocen z poszczeg鏊nych przedmiot闚

ARTYKUΧ

Archiwum
  ROK SZKOLNY 2012/2013
  ROK SZKOLNY 2011/2012
  ROK SZKOLNY 2010/11
  ROK SZKOLNY 2013/14

Ostatnie Artyku造
Brak zawarto軼i dla tego panelu
[Rozmiar: 418 bajt闚]klasy I - III

Nowa strona 2

KRYTERIA OCENIANIA UCZNI紟 W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

ORGANIZACJA   PROCESU  OCENIANIA :

 

I  W klasach I-III ocena roczna klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych jest ocen opisow, kt鏎a obejmuje opis osi庵ni耩  edukacyjnych ucznia w zakresie:

 

·         edukacji polonistycznej

·         edukacji matematycznej

·          edukacji przyrodniczej

·         edukacji muzycznej

·         edukacji plastycznej

·         zaj耩 technicznych

·         zaj耩 komputerowych

·          wychowania fizycznego - edukacja zdrowotna

 

II Opisow ocen z zachowania, kt鏎a uwzgl璠nia w szczeg鏊no軼i:

Wywi您ywanie si z obowi您k闚 ucznia:
przygotowanie do zaj耩, kultura i higiena osobista, systematyczno嗆 i obowi您kowo嗆, punktualno嗆, umiej皻no嗆 dokonywania samooceny, przygotowanie do zaj耩, wywi您ywanie si z powierzonych obowi您k闚 np. dy簑rnego itp., utrzymanie 豉du i porz康ku na swoim stanowisku pracy.

Post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej: kole瞠雟ko嗆, uczciwo嗆 w kontaktach mi璠zyludzkich, tolerancja wobec innych, tzn. innych pogl康闚 religijnych, wad rozwojowych, u這mno軼i, narodowo軼i; umiej皻no嗆 cieszenia si z sukces闚 kole瘸nek i koleg闚, dba這嗆 i poszanowanie mienia w豉snego i spo貫cznego, systematyczne i wytrwa貫 przezwyci篹anie trudno軼i w nauce, dzia豉nie bezinteresowne, przejawianie w dzia豉niu w豉snej inicjatywy, rozwijanie swoich zainteresowa i zdolno軼i.

Dba這嗆 o honor i tradycje szko造: aktywny udzia w 篡ciu klasy i szko造, godne reprezentowanie klasy i szko造 na konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Dba這嗆 o pi瘯no mowy ojczystej: u篡wanie w mowie potocznej pi瘯nego, polskiego j瞛yka, unikanie wulgaryzm闚, stosowanie zwrot闚 grzeczno軼iowych wobec doros造ch i r闚ie郾ik闚.

Dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏: przestrzeganie zasad bezpiecze雟twa, pomoc m這dszym, niepe軟osprawnym i osobom starszym, prawid這wa reakcja na krzywd i przejawy z豉.

Godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni: przestrzeganie zasad i norm funkcjonuj帷ych w grupie, umiej皻no嗆 przyznawania si do b喚d闚, umiej皻no嗆 przepraszania.

Okazywanie szacunku innym osobom: kulturalne odzywanie si do innych, taktowne zachowywanie si wobec doros造ch i r闚ie郾ik闚.

 

III W bie膨cym ocenianiu zachowania uczni闚 stosuje si graficzne skr鏒y opis闚     w dzienniku zaj耩 w postaci znak闚:

             "+"  oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywno軼i spo貫cznej i stosunku do obowi您k闚 szkolnych.

              "-"  oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywno軼i spo貫cznej i stosunku do obowi您k闚 szkolnych.

 

 

IV Przy ocenianiu bie膨cym w klasach I – III opr鏂z oceny opisowej stosuje si stopnie w skali 1 – 6.

Oceny cz御tkowe dotycz :

·         edukacji polonistycznej,

·         edukacji matematycznej,

·         edukacji przyrodniczej,

·         edukacji plastycznej,

·         edukacji muzycznej,

·         zaj耩 technicznych

·         zaj耩 komputerowych

·         wychowania fizycznego – edukacja zdrowotna

V  Dopuszcza si stosowanie znak闚 plus (+) lub minus (-)  w ocenie bie膨cej,  cz御tkowej

 

VI Skala ocen cz御tkowych:

·         Ocena celuj帷a (cel) – 6

·         Ocena bardzo dobra (bdb) – 5

·         Ocena dobra (db) – 4

·         Ocena dostateczna (dst) – 3

·         Ocena dopuszczaj帷a (dop) – 2

·         Ocena niedostateczna (ndst) – 1

 

Ocen celuj帷 (6) ucze otrzymuje w闚czas, je瞠li posiad wiedz i umiej皻no軼i wykraczaj帷e poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i tw鏎czo rozwija w豉sne uzdolnienia. Korzysta z r騜nych 廝鏚e wiedzy i informacji. Biegle pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami w rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwi您ania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskowa, uog鏊nia i dostrzega zwi您ki przyczynowo-skutkowe. Osi庵a sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.

 

Ocen bardzo dobr (5) ucze otrzymuje w闚czas, je瞠li opanowa pe軟y zakres wiedzy i umiej皻no軼i okre郵ony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami, samodzielnie rozwi您uje problemy teoretyczne i praktyczne uj皻e programem nauczania, potrafi zastosowa posiadana wiedz do rozwi您ywania zada i problem闚 w nowych sytuacjach.

 

Ocen dobr  (4) ucze otrzymuje w闚czas, je瞠li opanowa wiadomo軼i okre郵one programem nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczaj帷ym wymagania zawarte w podstawie  programowej. Poprawnie stosuje wiadomo軼i, rozwi您uje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

Ocen dostateczna (3) ucze otrzymuje w闚czas, je瞠li opanowa wi瘯szo嗆 wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczaj帷ym wymaga zawartych w podstawie programowej.

Mo瞠 mie braki w opanowaniu podstawy  programowej, ale braki te nie przekre郵aj mo磧iwo軼i uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ci庵u dalszej nauki. Rozwi您uje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niekt鏎e zadania.

 

Ocen dopuszczaj帷 (2) ucze otrzymuje w闚czas, je瞠li s豉bo opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i  okre郵one programem nauczania w danej klasie na poziomie wymaga zawartych w podstawie  programowej, wi瘯szo嗆 zada wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyja郾ienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limit闚 czasowych, cz瘰to nie ko鎍zy rozpocz皻ych dzia豉.

 

 

 

Ocen niedostateczn (1) ucze otrzymuje w闚czas, je瞠li nie opanowa wiadomo軼i

i umiej皻no軼i okre郵onych przez podstaw programow, a braki w wiadomo軼iach

 i umiej皻no軼iach uniemo磧iwiaj dalsze zdobywanie wiedzy. Ucze nie jest w stanie rozwi您a (wykona) zadania nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudno軼i. Odmawia wykonania zadania, nie pr鏏uje, nie stara si, niszczy prace.

 

VII  Przy formu這waniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaanga穎wanie i wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki przedmiotu oraz jego mo磧iwo軼i w tym zakresie.

 

Flash Zegar
Kalendarz
Pa寮ziernik 2019
Nd Pn Wt Cz Pt Sb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pogoda
© meteogroup.pl
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這

Zapami皻aj mnieRejestracja
Zapomniane has這?
   Strona g堯wna :: O szkole :: Historia szko造 :: Izba Pami璚i :: Galeria zdj耩 :: Ksi璕a Go軼i :: Kontakt
Copyright © Adam Oleszko - 2010
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy