Program
Dodane przez dorkafri dnia

Gmina Lubsza realizuje projekt pt. Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2018 r. - 30.06.2020 r. w trzech Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) znajdujących się na terenie Gminy Lubsza (woj. opolskie):

-        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy, 

-        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach, 

-        Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 135 dzieci (66 dziewcząt., 69 chłopców); 9 nauczycieli (9K), a także 3 OWP poprzez doposażenie w pomoce i sprzęt do realizacji zajęć. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych podnoszących jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz zajęcia realizowane w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim w tym o specjalnych potrzebach. Zwiększona świadomość rodziców w zakresie konieczności kształcenia dzieci od wczesnych lat wychowania przedszkolnego wskazuje na ogromną potrzebę organizowania takich zajęć już dla dzieci 3-4 letnich. W celu sprostaniu wymagań rodziców konieczne jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubsza także poprzez zakupy sprzętów i pomocy do 3 przedszkoli oraz udział 9 nauczycieli w kursach i studiach podyplomowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza.”, konkurs nr: RPOP.09.01.03-IP.02-16-002/17, nr ewidencyjny wniosku: RPOP.09.01.03-16-0006/17.

Dofinansowanie projektu z UE: 500 186 PLN.

 


Rozszerzona zawartość newsa