Krajowa odznaka jakości eTwinning
Dodane przez dorkafri dnia

Krajowa odznaka jakości eTwinning dla Szkoły Podstawowej w Czepielowicach

 

            W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Czepielowicach pod opieką nauczycielki mgr Ewy Chojnowskiej brali udział w następujących projektach międzynarodowych eTwinning: „Jak oswoić szkołę?", „Christmas traditions" oraz „Embracing art".

            Za pracę w projekcie „Embracing art" szkoła otrzymała krajową odznakę jakości eTwinning. Realizacja tego przedsięwzięcia w naszej szkole była możliwa dzięki współpracy opiekunki projektu z nauczycielkami plastyki mgr Grażyną Łukawską i mgr Magdaleną Dekret.

            Uczestnikami byli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z różnych państw Europy. Tematyka współgrała z całoroczną akcją eTwinning, mającą na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego różnych narodów. Każdy z partnerów projektu zaproponował dzieła dwóch rodzimych malarzy do odtworzenia przez uczniów z partnerskiej, obcojęzycznej szkoły. Dzięki współpracy uczniowie mogli więc poznać dzieła twórców
i kulturę swoich europejskich kolegów. Prace uczniów zostały zaprezentowane na platformie internetowej innym uczestnikom projektu. Ponadto zakres współpracy objął tworzenie logo projektu, piosenek, obrazów czy nawet wspólne tworzenie biografii poznanych malarzy. Uczniowie dwóch grup z Grecji spotkali się nawet osobiście. Nauczyciele upowszechniali wiedzę o projekcie poprzez artykuły w prasie, blogi i publikowanie rezultatów na ogólnodostępnej platformie
https://twinspace.etwinning.net/45793.

            Dzięki temu projektowi nasi uczniowie mogli zastosować język angielski w praktyce do komunikacji z rówieśnikami z innych państw. Rozwijana była współpraca, korzystano z różnorodnych źródeł w celu wyszukiwania informacji i kształtowano umiejętności plastyczne oraz poszerzony został zakres wiedzy z historii sztuki. Uczniowie uczestniczący w projekcie mogli poczuć radość tworzenia i dumę z rezultatów własnej pracy.

            Praca metodą projektu została uznana w Grecji  za nowatorski sposób nauczania plastyki, a dodatkowo dla nauczycieli szkoły w Czepielowicach stała się inspiracją do kontynuacji pracy w eTwinning.

 

                        opiekun i koordynator projektu Ewa Chojnowska
Rozszerzona zawartość newsa